Blog, blog

Dans jouw innerlijk god(in)

De mens heeft altijd behoefte gehad het leven te vieren zoals in de oeroude mythen beschreven. In deze mythen vormen zich krachtige inspirerende archetypische modellen voor de mens:

Demeter, de moeder godin en haar aanwezigheid in de natuur.

Dionysos, extase ervaren door middel van plezier

Orpheus, de kracht ervaren die in ieder muziekstuk verscholen ligt

Pythagoras, die de eenheid van mens en universum vertegenwoordigd

Christus, het archetype van liefde en compassie

Het is interessant in de ontwikkeling van mythen de overgang te zien van het moederlijke van Demeter naar het vaderlijke van Christus. Zo aards en voedend als Demeter was, zo ver is God als vader in de hemel van de mens verwijderd. In de autobiografie van Carl Gustav Jung overdacht hij de archetypen die hij op theoretisch niveau beschreef en in de toekomst een lichamelijke dimensie zou bereiken. Deze gedachte moedigde Rolando Toro aan de goden en godinnen in ons tot expressie te brengen met dans en muziek. Het idee om deze mythen te beleven met als doel persoonlijke integratie. De hedendaagse versies van mythen en archetypen hebben een buitengewone transformerende kracht.

Mijn eerste schoolweekend heeft mij geïnspireerd een weekend te wijden aan de archetypen waarin je slechts stapjes hoeft te wandelen naar je bed en de tijd kan geven aan de integratie van de archetypen.

Dit god(in)en weekend organiseer ik Finca Vrij in Scharendijke waar we de beschikking hebben over ruimte om te dansen, te chillen en dineren, te genieten en overnachten in zes huisjes.